Prague Week on Big and Open Data and Innovation Hubs 2020 Highlights

„The Week on Big and Open Data and Innovation Hubs 2020“ co-organized by Plan4all took place at the Czech University of Life Sciences from 27th – 30th of January. This four-day event included Prague Inspire Hackathon 2020, collocated workshops and traditional 4th annual workshop dedicated to „Big and Open Data and Innovation Hubs in Agriculture, Transport and Rural Development.

A big thanks to everyone for bringing their expertise and experience and engaging throughout four-day event. We look forward to seeing you in 2021!

You can find and download all presentations via link given below:
http://www.wirelessinfo.cz/cs/prezentace-ke-stazeni-velka-a-otevrena-data-a-inovacni-huby-2020/

We are also delighted to share with you highlights from this event in the following video

Results of the Prague INSPIRE Hackathon 2020

The Prague INSPIRE Hackathon 2020 is over. The jury members including Bente Lilja Bye, (Plan4all, Norway), Joaquin Reyes (GSA, Czech Republic/Spain), Runar Bergheim (Avinet, Norway) and Jan Pavlik (CULS – Institute of informatics, Czech Republic) announced the following winners of the Prague INSPIRE Hackathon 2020:

1st place: Challenge/Team 6 Using AI algorithms for defining boundaries of agriculture fields on the base of Sentinel 2 Images / Jan Horak, Ondrej Kaas, Hana Kubickova
2nd place: Challenge/Team 12  Testing new data model for Open Land Use / Jan Chytry, Dmitrii Kozuch
3rd place: Challenge/Team 7  Testing possibilities of Sentinel 1 data for yield forecast  / Jana Seidlova, Iva Batrlova, Jirka Kvapil

The results of all teams were presented also during Thursday’s Workshop dedicated to Big and Open Data and Innovation Hubs in Agriculture, Transport and Rural development, where professional audience had also the opportunity to choose winning team. Team 6 solving boundaries detection using AI was announced as the winning again!

Congratulations to all the winning teams and many thanks for excellent work to all participants!

For all highlights from the event, see the photo gallery given below:

https://drive.google.com/drive/folders/1IoM11fAcRyNcO-WxGB_3BoOokwjF4krJ?usp=sharing

TEAM 6 – Using AI algorithms for defining boundaries of agriculture fields on the base of Sentinel 2 Images – Ondrej Kaas, Hana Kubickova, Jan Horak

TEAM 12 – Testing new data model for Open Land Use – Jan Chytry, Dmitrii Kozuch

TEAM  7 – Testing possibilities of Sentinel 1 data for yield forecast – Jana Seidlova, Jiri Kvapil, Iva Bartlova

RDA Europe – travel grants to support participation in the 15th plenary session in Melbourne

RDA Europe has launched 2 open calls for grants to encourage participation in the 15. plenary meeting in Melbourne, March 18 – 20. The following overview has been translated into Czech. For an overview in English, please go to: https://grants.rd-alliance.org/

V rámci projektu RDA Europe 4.0 byly vypsány 2 výzvy na podávání žádostí o granty, jejichž účelem je podpořit účast na 15. plenárním zasedání v Melbourne, které se koná v termínu 18. – 20. března.

Jedná se o následující výzvy:

 • Call for Early Career Researchers and Scientists working with Data
  https://grants.rd-alliance.org/OpenCalls/call-early-careers-rda-15th-plenary
  RDA Europe hledá žádosti od studentů a profesionálů z vysokých škol nebo výzkumných institucí se studiemi zaměřenými na sdílení dat. Žadatelé se navíc musí nacházet na počátku své kariéry. V rámci tohoto programu bude rozděleno 7 grantů ve výši 2400 euro. Program RDA Europe „Early Career“ poskytuje finanční podporu a příležitost sdílet své myšlenky, zkušenosti a praktické rady a zjistit, na čem v současné době přední vědci a odborníci zabývající se daty pracují.
 • Call for Researchers and Data Experts
  https://grants.rd-alliance.org/OpenCalls/call-experts-rda-15th-plenary
  Účelem tohoto grantu je podpořit účast jednotlivců, kteří mají velký zájem o RDA a jsou zapojeni v oblasti tvorby a přijímání výstupů RDA. Jste-li profesionál v oblasti datových přenosů, nacházíte se alespoň ve střední části své profesní dráhy a angažujete se v aktivitách RDA, můžete zažádat o jeden z 5 grantů v maximální výši 2400 euro, díky kterému se budete moci účastnit 15. plenárního zasedání RDA.

Výzvy jsou otevřeny do 3. února 2020.

Cílem RDA Europe je rovnoměrné rozdělení grantů napříč celou Evropou, přičemž silně podporuje žádosti přijaté ze zemí EU13, mezi které je zařazena i Česká republika.
Šance na úspěch je tedy vysoká. Více informací k výše uvedeným výzvám najdete zde:

12. Testing new data model for Open Land Use

Mentor: Michal Kepka, Dmitrii Kozhukh

Open Land Use is a pan-European open dataset integrating various regional and local spatial datasets about land cover and land use. More information about the dataset can be found at: https://sdi4apps.eu/open_land_use/
Several H2020 projects brought new requirements and challenges for OLU data set in last months. For example, there are requirements to integrate data about geomorphology, climate, soils etc. into the dataset.
Due to this fact, new data model of OLU, that is easily extendible to new attributes, was designed during last weeks and it is being developed at this moment.

Challenge description: The goal of this challenge is to test new data model to input datasets and to test publication of data as WMS over publication server and as file export.

Prague INSPIRE Hackathon – 3rd Stage Program and Registration

The final stage of Prague INSPIRE Hackathon is slowly approaching so let’s see the agenda:

Monday 27th January
09:30 Welcome and introduction
09:45 Team/challenges pitches (3 minutes per idea)
10:00 Hacking in teams
12:00 Lunch
13:00 Hacking to you drop (until 18:00)

Tuesday 28th January
09:00 Hacking continues
12:00 Lunch
13:00 Hacking to you drop (until 18:00)

Wednesday 29th January
09:30 Presentation of results – Each team gets 12 + 3 minutes to present + Q&A
12:00 Lunch/Evaluation by the jury
13:00 Ceremony
14:00 END

There will be snacks and drinks in the room. Dinners will be self organized.

Please do not forget to register for the final stage of the Prague INSPIRE hackathon 27. – 29. January 2020 via link given below:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWF7vPeXnjVSPHAIEOhEfwq03D5ZunZ_BZ0CyjfO2-OShwdw/viewform

Note that you can register to any of the challenges even if you have not been taking part of the 2 first stages.


WORKSHOP 5: SIEUSOIL

Date: January 29, 2020
Time: 2 – 3:30 PM
Venue: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha Suchdol, PEF (Provozně ekonomická fakulta), Room E 155

Discussion forum about SIEUSOIL data and metadata model. Workshop will be cooperated with OGC Agriculture DWG

Please notice that registration is free.
You can register for the workshop via following registration form, which is common to all ongoing workshops. Besides the Workshop 5, you can register for any other of given workshops.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdastcIVLDbWkAxLXLjn697aRFqxBal1_7u-NvOqECmPfTAag/viewform                .   

10. OSM data for TraMod

Mentor: Pavel Blahnik

Traffic Modeller (TraMod) is a tool for transport modeling developed in collaboration between traffic engineers, IT and GIS specialist. It can be fully implemented in server environment with an application programming interface for mobile and web applications. This creates an opportunity for a city or a region government representatives to test various traffic scenarios within seconds without a need to install and learn how to use desktop traffic modelling software or contacting traffic engineers every time a new roadwork appears in the region.

Challenge description: The goal of this challenge is to prepare OSM data in such a way that the data is usable for traffic modelling using TraMod.

WORKSHOP “VELKÁ A OTEVŘENÁ DATA A INOVAČNÍ HUBY V ZEMĚDĚLSTVÍ, DOPRAVĚ A VENKOVSKÉM ROZVOJI”

WORKSHOP “VELKÁ A OTEVŘENÁ DATA
A INOVAČNÍ HUBY V ZEMĚDĚLSTVÍ, DOPRAVĚ
A VENKOVSKÉM ROZVOJI”

Zveme Vás na tradiční akci (v minulých ročnících organizovanou na Novotného lávce), kterou letos stejně jako minulý rok pořádáme na České zemědělské univerzitě v Praze. Budou představena řešení, která byla během posledního roku vyvinuta v rámci mezinárodních výzkumných projektů českými týmy. Naše organizace hrají v těchto výzkumných projektech stále významnější roli a stále více organizací se zapojuje do našich aktivit. Hlavní část konference bude věnována prezentaci výstupů z již běžících projektů: EUXDAT, AFarCloud, PoliRural, SmartAgriHubs, ENABLING, LIVERUR, ROSIE, EO4AGRI, AgriClima.

Hlavním tématem workshopu je prezentace praktických výsledků dosažených s pomocí výzkumných projektů, seznámení s novými trendy a prezentace dat a nástrojů, jejichž vývoj byl spolufinancován výzkumnými projekty.

Další část konference bude věnována i prezentaci výsledků z hackathonů a dalším aktivitám sdružení Plan4all.


WORKSHOP: „Velká a Otevřená Data a Inovační Huby v zemědělství, dopravě a venkovském rozvoji“

Termín: Čtvrtek 30. 1. 2020

Čas: 9:00 – 17:00 hod

Místo konání: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha Suchdol, PEF (Provozně ekonomická fakulta), posluchárna E III

Jednací jazyk: čeština

Program:

09:00 – 09:45 Úvod

 • Přivítání zástupce ČZU, Plan4all a WirelessInfo
 • Český klaster a Inovační Huby v ČR – pojďte s námi vytvořit z ČR evropské centrum ICT pro zemědělství – Karel Charvát
 • Research Data Alliance v kostce – Hana Kubíčková (Plan4all)

09:45 – 10:45 Prezentace výsledků Hackathonu (informace na konci pozvánky)

Projekty realizované v rámci hackathonu budou představeny formou krátkých pětiminutových prezentací nebo videí. Budou představeny všechny prezentace. Účastníci konference budou vybírat nejzajímavější řešení formou hlasování

10 45 – 11:15 Přestávka na kávu

11:15 – 12:45 Zemědělská sekce

 • Analýza uživatelských potřeb zemědělského sektoru služeb a dat Copernicus – Václav Šafář (WirelessInfo, VÚGTK) (15 minut)
 • Integrace klimatických dat Copernicus do datové sady Open Land Use (OLU) – v rámci projektu EUXDAT – Dmitrii Kozuch (Plan4all) (15 minut)
 • EU – Čínská spolupráce v harmonizaci dat o půdě – Tomáš Řezník (MU), Barbora Špádová (Lesprojekt – služby) (15 minut)
 • Senzory řízená produkce mléka (AFarCloud) – Jaroslav Šmejkal (Lesprojekt – služby) (15 minut)
 • Vývoj klimatu za posledních 30 let ve vybraných evropských regionech – Jaroslav Šmejkal, Jaroslav Šmejkal, jr. (Lesprojekt – služby) (15 minut)
 • Matematické modelování pro řízení závlah a adaptaci rostlinné výroby
  na změnu klimatu – Michal Kuráž (ČZU) (15 minut)

12:45 – 13:45 Občerstvení

13:45 – 15:45 Budování kapacit pro chytrý venkov a chytré regiony

 • Odpovědný výzkum a inovace v praxi – Ota Čerba, Kristýna Čerbová (CCSS) (15 minut)
 • Živá laboratoř pro odbyt lokálních farmářských produktů – Radana Šašková (Úhlava o.p.s.), Kristýna Čerbová, Petr Horák, Petr Uhlíř (WirelessInfo), Tomáš Zelený (Šumavaprodukt s.r.o.) (15 minut)
 • Jak na atraktivnost regionů – Otakar Čerba (CCSS), Pavel Hájek, František Zadražil, Ondřej Kaas (Plan4all) (15 minut)
 • FOODIE Český Digitální Inovační Hub pro zemědělství – Karel Charvát, Petr Uhlíř, Jiří Kvapil (WirelessInfo) (15 minut)
 • Představení pilotních aktivit projektu POLIRURAL, zapojení stakeholderů ze Středočeského kraje – Lucie Nencková (CCSS) (15 minut)
 • A ještě jednou DiH, tentokrát pro chytré politiky v chytrých regionech – Karel Charvát, Petr Uhlíř, Jiří Kvapil (CCSS) (15 minut)
 • Jak na příklady dobré praxe na využití biomasy – Petr Horák, Šárka Horáková, Šimon Leitgeb (WirelessInfo) (15 minut)
 • Vzdělávání pro oblast Zemědělství 4.0 – Jan Jarolímek (ČZU, WirelessInfo) (15 minut)

15:45 – 16:00 Chytrá doprava, chytrá města

 • Modelování dopravy a hluku v chytrých městech – Dan Beran (Plan4all, ZČU) (15 minut)

16:00 – 16:15 Co říci závěremKarel Charvát (WirelessInfo) (15 minut)

16:15 – 17:00 Povídání při sklence vína

Účast na akci je bezplatná po předchozí registraci (do naplnění kapacity).
Občerstvení je zajištěno.

Registrace zde:

https://forms.gle/Lu9a9C2FiUkbeEDU8

Tento workshop je součástí “Týdne pro Velká a otevřená data a Inovační Huby 2020“.

Cílem je zviditelnit to, co bylo v ČR dosaženo v posledním roce, informovat co se chystá a hlavně spojovat lidi z různých instituci dohromady. Nejsme velká země a tříštění kapacit, které často vidíme, určitě nenapomáhá postavení naší země v evropském a také světovém měřítku. Přitom se naše země vyznačuje velkým množstvím schopných a kreativních lidí, dobrými znalostmi v ICT a také v zemědělství. Chybí nám však velké mezinárodně uznávané instituce. A toho je možné dosáhnout především spoluprací a propojováním schopných jedinců a organizací. Není asi důležité, jestli tuto spolupráci nazveme Živými Laboratořemi (Living Labs) nebo Inovačními Huby, Inovačními klastry (v souladu se slovy klasika “co je to jméno…), ale důležité je spolupracovat. Domníváme se, že se nám takovou spolupráci daří v poslední době rozjíždět,
a proto k ní zveme i Vás.

Kromě hlavního workshopu jste srdečně zváni také na další akce:

Prague INSPIRE Hackathon:

„PRAGUE INSPIRE HACKATHON with theme „Digital Innovation Hubs, Earth Observation and Artificial Intelligence for Rural and Regional Development, Agriculture and Transport”

Pondělí 27. 1. – středa 29. 1. 2020

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

Kamýcká 129, Praha Suchdol

PEF D 207

Jednací jazyk: angličtina (in English)

Více informací a registrační formulář najdete na stránce (More information
and registration form can be found at):

https://www.plan4all.eu/prague-inspire-hackathon-2020/

Kontaktní osoba Hana Kubíčková: hana.kubickova92@gmail.com

a doprovodné Odborné workshopy a tréninkové semináře (některé v češtině a některé
v angličtině),
které se se konají souběžně s Hackathonem ve dnech 27. – 29. 1. 2020
na České zemědělské univerzitě v Praze.

10

11

12

13

14

15

16

17

PO 27. 1. 2020

11:00 – 18:00 WORKSHOP 1

ÚT 28. 1. 2020

11 – 13:00 WS 2

13:00 – 17:00 WORKSHOP 3

ST 29. 1. 2020

10:00 – 14:00 WORKSHOP 4

14 – 15:30 WS 5

15:45 – 16:15 WS 6

WORKSHOP 1

Praktické zavádění Zemědělství 4.0 v ČR (CS,EN)

WORKSHOP 2

ODPOVĚDNÉ INOVACE PRO MALÉ PODNIKY (2ND NATIONAL TARGETED EVENT PROJEKTU ROSIE) (CS)

WORKSHOP 3

Setkání s uživateli PoliRural (CS)

WORKSHOP 4

Training workshop and official introduction of Layman and its interaction
with other SDI components (QGIS, Micka, HSlayers NG (EN)

WORKSHOP 5

Discussion forum about SIEUSOIL data and metadata model.
Workshop will be cooperated with OGC Agriculture DWG (EN)

WORKSHOP 6

How to standardise Agriculture IoT measurement.
Workshop will be cooperated with OGC Agriculture DWG (EN)

Více informací a program jednotlivých workshopů:

WORKSHOP 1: Praktické zavádění Zemědělství 4.0 v ČR (Practical implementation of Agriculture 4.0 in the Czech Republic)

Termín: Pondělí 27. 1. 2020

Čas: 11:00 – 18:00 hod

Místo konání: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha

Suchdol, PEF (Provozně ekonomická fakulta), posluchárna E 155

Jednací jazyk: čeština, angličtina

Setkání s potenciálními uživateli nových technologii v zemědělství s praktickými ukázkami
a tréninkem. Jedná se o společnou akci organizovanou projekty Farming 4.0, DataBio, EUXDAT, SmartAgriHubs, AFarCloud, SIEUSOIL, STARGATE, EO4Agri a AgriClima. Workshop je určen pro zemědělce, poskytovatelé služeb, dovozce a prodejce zemědělské techniky a i pro vývojáře.

Program:

 • Jan Jarolímek, Pavel Šimek, Zbyněk Křivánek – Odborné vzdělávání a příprava pro oblast Zemědělství 4.0
 • Vojtěch Lukas – Jak používat data DPZ pro precizní zemědělství
 • Karel Charvát Jr., Vojtěch Lukas – Vytvořte si vlastní aplikační mapu
 • Šimon Leitgeb, Michal Kraus, Jan Vrobel – Usnadněte si plánování pojezdu
 • Michal Kraus – Zavádění a zkušenosti s pásmovým hospodařením
 • Lukáš Trakal – Užití Biocharu v zemědělství
 • Zbyněk Křivánek, Marek Musil, Ondřej Kaas, Lukáš Černý – AgroNode a SensLog univerzální linka pro sběr a zpracování senzorových měření
 • Karl G. Gutbrod, Christoph Ramshorn – meteoblue Agro Meteorological Services
  (in English)
 • Jaroslav Šmejkal, Jaroslav Šmejkal, Jr. – Užití služeb meteoblue pro porovnání vývoje klimatu ve vybraných evropských regionech
 • Raitis Berzins – Integration of meteoblue services with PA services (in English)
 • Petr Uhlíř, Jiří Kvapil, Karel Charvát – Co přináší FOODIE Digital Innovation Hub
 • Pavel Šimek, Zbyněk Křivánek – Výstupy projektu Farming 4.0

WORKSHOP 2: ODPOVĚDNÉ INOVACE PRO MALÉ PODNIKY (2ND NATIONAL TARGETED EVENT PROJEKTU ROSIE)

Termín: Úterý 28. 1. 2020

Čas: 11:00 – 13:00 hod (2 hod)

Místo konání: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha Suchdol, PEF (Provozně ekonomická fakulta), posluchárna E 155

Jednací jazyk: čeština

“2ND NATIONAL TARGETED EVENT: ROSIE (RRI: Responsible Research and Innovation) CENTRAL EUROPEAN INTERREG PROJECT PRESENTATION AND PILOT ACTION – POSSIBLE FUTURE CHALLENGES / CHALLENGES FOR CENTRAL EUROPEAN COOPERATION/CO-CREATION.

2nd National Targeted Event (NTE) projektu je veřejně přístupná aktivita, jejímž cílem je prezentace dosavadních výsledků projektu Rosie a především široká diskuze na téma Odpovědný výzkum a inovace a jeho uplatnění pro malé a střední v oblasti vzdělávání. Workshopu se zúčastní reprezentanti projektu Rosie z Českého centra pro vědu a společnost
a také zástupci společností, které se účastní pilotních aktivit projektu. NTE bude pokračovat přednáškou ve čtvrteční sekci Budování kapacit pro chytrý venkov a chytré regiony.

WORKSHOP 3: PoliRural

Termín: Úterý 28. 1. 2020

Čas: 13:00 – 17:00 hod

Místo konání: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha

Suchdol, PEF (Provozně ekonomická fakulta), posluchárna E 155

Jednací jazyk: čeština

Setkání s uživateli PoliRural

Program:

 • Pavel Šimek – Co je PoliRural
 • Ota Čerba – Jak porovnávat atraktivnost evropských regionů
 • Karel Pánek – Úloha text mining v POLIRURAL a praktické ukázky
 • Petr Uhlíř, Jiří Kvapil – Co je PoliRural Inovační Hub
 • Stanislav Holý – Jak usnadnit evidenci optických kabelů na lokální úrovni

WORKSHOP 4: Training workshop and official introduction of Layman and its interaction with other SDI components (QGIS, Micka, HSlayers NG)

Termín: Středa 29. 1. 2020

Čas: 10:00 – 14:00 hod

Místo konání: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha

Suchdol, PEF (Provozně ekonomická fakulta), posluchárna E 155

Jednací jazyk: angličtina

In English

Layman is SDI server side module, which support publishing geospatial data online through REST API.

 • Two publication models available:
 • layer: visual representation of single vector dataset (i.e. ShapeFile or GeoJSON)
 • map: collection of layers
 • Documented REST API
 • Documented security system
 • Documented data storage
 • Configurable by environment variables
 • Standing on the shoulders of Docker, Python, Flask, PostgreSQL, PostGIS, GDAL, GeoServer, OpenLayers, Celery, Redis

Program of workshop:

 • Karel Charvát – Purpose of workshop
 • Jiří Kozel – What is Layman and how works
 • Raitis Berzins – Map composition
 • Jiří Kozel, Jiří Kvapil – How to install Layman in cloud
 • Jiří Kozel – Layman API
 • Jiří Kozel – Authentication and authorization
 • Jiří Kozel – Interaction with Metadata (Micka)
 • Jan Vrobel – QGIS plugins for accessing maps and map composition from server
 • Jan Vrobel – QGIS plugin for Web data publishing using Layman
 • Raitis Berzins – HSLayers NG as client for Layman

WORKSHOP 5: SIEUSOIL

Termín: Středa 29. 1. 2020

Čas: 14:00 – 15:30 hod

Místo konání: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha

Suchdol, PEF (Provozně ekonomická fakulta), posluchárna E 155

Jednací jazyk: angličtina

Discussion forum about SIEUSOIL data and metadata model. Workshop will be cooperated with OGC Agriculture DWG.

WORKSHOP 6: How to standardise Agriculture IoT measurement. Workshop will be cooperated with OGC Agriculture DWG

Termín: Středa 29. 1. 2020

Čas: 15:45 – 17:10 hod

Místo konání: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha Suchdol, PEF (Provozně ekonomická fakulta), posluchárna E 155

Jednací jazyk: angličtina

How to standardise Agriculture IoT measurement. Workshop will be cooperated with OGC Agriculture DWG.

Účast na všechny workshopy je bezplatná po předchozí registraci. Občerstvení je zajištěno. (Participation in all workshops is free of charge, but registration is required. Refreshments are provided).

Registrace zde (Registration form here):

https://forms.gle/Lu9a9C2FiUkbeEDU8

Program na workshopy může být upřesněn – najdete jej na stránkách www.wirelessinfo.cz
nebo Facebooku
https://www.facebook.com/wirelessinfo/

Organizátoři: Plan4all z.s., ČZU, Katedra geomatiky ZČU, PEF ČZU, HSRS, CCSS, WIRELESSINFO, Lesprojekt – služby s.r.o., Club of Ossiach, CSITA

Projekty: EO4AGRI, EUXDAT, DataBio, STARGATE, SIEUSOIL, AfarCloud, PoliRural, SmartAgriHubs, LIVERUR, ENABLING, DUET, ROSIE, FARMING 4.0

TÝDEN PRO VELKÁ A OTEVŘENÁ DATA A INOVAČNÍ HUBY 2020

Prague INSPIRE Hackathon 2020 – Second Stage

We are ready to start the second part of Prague INSPIRE Hackathon – the so-called remote stage. You are invited to join the Prague INSPIRE hackathon. This stage is as indicated happening remotely (online, virtually, in cyber space).  We have identified a set of challenges that you are encouraged to answer or contribute to solve during this remote stage of the hackathon commencing on 2nd December 2019 and ending 12th January 2020. See our inspiring challenges and how to join below. The final stage* of the hackathon will take place in Prague on 27 – 29 January 2020.  

The goal of the Prague  INSPIRE Hackathon 2020 is to promote utilisation of digital innovation hubs in agriculture and transport.

For more details about registration and challenges, please go to https://www.plan4all.eu/prague-inspire-hackathon-2020/

Results of San Juan INSPIRE Hackathon 2019

San Juan Hackathon winning ceremony

The #SanJuanINSPIREHackathon is over. All the teams did excellent work! The jury was impressed and it was really hard to evaluate the projects and select the winner.

Finally, the results are:

 • 1st place – Agrohacks
 • 2nd place – Cammalot
 • 3rd place (with the equal score) – Equipo INAUT & P.G.I.C.H
 • 4th place – Remote Sensing UNSJ Argentina

Final presentations of the team’s projects follow.

Agrohacks

Down To Earth ~ a tool alerting farmers about forecasted severe weather conditions

Cammalot

Forecast enhancement with weather station data

Prezi prezentation

Equipo INAUT

Application for reduction of agrochemicals in crops

PGICH

Water and temperatures analysis for wine production

RS UNSJ

Remote sensing data for agriculture