RDA Europe – travel grants to support participation in the 15th plenary session in Melbourne

RDA Europe has launched 2 open calls for grants to encourage participation in the 15. plenary meeting in Melbourne, March 18 – 20. The following overview has been translated into Czech. For an overview in English, please go to: https://grants.rd-alliance.org/

V rámci projektu RDA Europe 4.0 byly vypsány 2 výzvy na podávání žádostí o granty, jejichž účelem je podpořit účast na 15. plenárním zasedání v Melbourne, které se koná v termínu 18. – 20. března.

Jedná se o následující výzvy:

 • Call for Early Career Researchers and Scientists working with Data
  https://grants.rd-alliance.org/OpenCalls/call-early-careers-rda-15th-plenary
  RDA Europe hledá žádosti od studentů a profesionálů z vysokých škol nebo výzkumných institucí se studiemi zaměřenými na sdílení dat. Žadatelé se navíc musí nacházet na počátku své kariéry. V rámci tohoto programu bude rozděleno 7 grantů ve výši 2400 euro. Program RDA Europe „Early Career“ poskytuje finanční podporu a příležitost sdílet své myšlenky, zkušenosti a praktické rady a zjistit, na čem v současné době přední vědci a odborníci zabývající se daty pracují.
 • Call for Researchers and Data Experts
  https://grants.rd-alliance.org/OpenCalls/call-experts-rda-15th-plenary
  Účelem tohoto grantu je podpořit účast jednotlivců, kteří mají velký zájem o RDA a jsou zapojeni v oblasti tvorby a přijímání výstupů RDA. Jste-li profesionál v oblasti datových přenosů, nacházíte se alespoň ve střední části své profesní dráhy a angažujete se v aktivitách RDA, můžete zažádat o jeden z 5 grantů v maximální výši 2400 euro, díky kterému se budete moci účastnit 15. plenárního zasedání RDA.

Výzvy jsou otevřeny do 3. února 2020.

Cílem RDA Europe je rovnoměrné rozdělení grantů napříč celou Evropou, přičemž silně podporuje žádosti přijaté ze zemí EU13, mezi které je zařazena i Česká republika.
Šance na úspěch je tedy vysoká. Více informací k výše uvedeným výzvám najdete zde:

12. Testing new data model for Open Land Use

Mentor: Michal Kepka, Dmitrii Kozhukh

Open Land Use is a pan-European open dataset integrating various regional and local spatial datasets about land cover and land use. More information about the dataset can be found at: https://sdi4apps.eu/open_land_use/
Several H2020 projects brought new requirements and challenges for OLU data set in last months. For example, there are requirements to integrate data about geomorphology, climate, soils etc. into the dataset.
Due to this fact, new data model of OLU, that is easily extendible to new attributes, was designed during last weeks and it is being developed at this moment.

Challenge description: The goal of this challenge is to test new data model to input datasets and to test publication of data as WMS over publication server and as file export.

Prague INSPIRE Hackathon – 3rd Stage Program and Registration

The final stage of Prague INSPIRE Hackathon is slowly approaching so let’s see the agenda:

Monday 27th January
09:30 Welcome and introduction
09:45 Team/challenges pitches (3 minutes per idea)
10:00 Hacking in teams
12:00 Lunch
13:00 Hacking to you drop (until doors closes at ???)

Tuesday 28th January
09:00 Hacking continues (assuming the doors are open)
12:00 Lunch
13:00 Hacking to you drop (until doors closes at ??)

Wednesday 29th January
09:30 Presentation of results – Each team gets 12 + 3 minutes to present + Q&A
12:00 Lunch/Evaluation by the jury
13:00 Ceremony
14:00 END

There will be snacks and drinks in the room. Dinners will be self organized.

Please do not forget to register for the final stage of the Prague INSPIRE hackathon 27. – 29. January 2020 via link given below:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWF7vPeXnjVSPHAIEOhEfwq03D5ZunZ_BZ0CyjfO2-OShwdw/viewform

Note that you can register to any of the challenges even if you have not been taking part of the 2 first stages.


WORKSHOP 5: SIEUSOIL

Date: January 29, 2020
Time: 2 – 3:30 PM
Venue: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha Suchdol, PEF (Provozně ekonomická fakulta), Room E 155

Discussion forum about SIEUSOIL data and metadata model. Workshop will be cooperated with OGC Agriculture DWG

Please notice that registration is free.
You can register for the workshop via following registration form, which is common to all ongoing workshops. Besides the Workshop 5, you can register for any other of given workshops.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdastcIVLDbWkAxLXLjn697aRFqxBal1_7u-NvOqECmPfTAag/viewform                .   

10. OSM data for TraMod

Mentor: Pavel Blahnik

Traffic Modeller (TraMod) is a tool for transport modeling developed in collaboration between traffic engineers, IT and GIS specialist. It can be fully implemented in server environment with an application programming interface for mobile and web applications. This creates an opportunity for a city or a region government representatives to test various traffic scenarios within seconds without a need to install and learn how to use desktop traffic modelling software or contacting traffic engineers every time a new roadwork appears in the region.

Challenge description: The goal of this challenge is to prepare OSM data in such a way that the data is usable for traffic modelling using TraMod.

Prague INSPIRE Hackathon 2020 – Second Stage

We are ready to start the second part of Prague INSPIRE Hackathon – the so-called remote stage. You are invited to join the Prague INSPIRE hackathon. This stage is as indicated happening remotely (online, virtually, in cyber space).  We have identified a set of challenges that you are encouraged to answer or contribute to solve during this remote stage of the hackathon commencing on 2nd December 2019 and ending 12th January 2020. See our inspiring challenges and how to join below. The final stage* of the hackathon will take place in Prague on 27 – 29 January 2020.  

The goal of the Prague  INSPIRE Hackathon 2020 is to promote utilisation of digital innovation hubs in agriculture and transport.

For more details about registration and challenges, please go to https://www.plan4all.eu/prague-inspire-hackathon-2020/

Results of San Juan INSPIRE Hackathon 2019

San Juan Hackathon winning ceremony

The #SanJuanINSPIREHackathon is over. All the teams did excellent work! The jury was impressed and it was really hard to evaluate the projects and select the winner.

Finally, the results are:

 • 1st place – Agrohacks
 • 2nd place – Cammalot
 • 3rd place (with the equal score) – Equipo INAUT & P.G.I.C.H
 • 4th place – Remote Sensing UNSJ Argentina

Final presentations of the team’s projects follow.

Agrohacks

Down To Earth ~ a tool alerting farmers about forecasted severe weather conditions

Cammalot

Forecast enhancement with weather station data

Prezi prezentation

Equipo INAUT

Application for reduction of agrochemicals in crops

PGICH

Water and temperatures analysis for wine production

RS UNSJ

Remote sensing data for agriculture

Agriculture Workshops during 113th OGC TC

During next OGC Technical Committee meeting in Toulouse France there are planned two workshops related to Agriculture organized by Agriculture DWG:

Workshop dedicated to AgriSemantic – November 19th10:15 AM – 12:00 PM (Salle Diamant) 

Indicative program:

 1. Raul Palma (PSNC) – Talk about Linked Data involving hybrid services in agriculture (from CYBELE)
 2. Daniel Martini, Katharina Albrecht (KTBL) – Towards semantic approaches in geospatial data modeling and standards: Case studies in the agricultural domain in Germany
 3. Martin Klopfer (OGC Europe) – Semantic data sharing in DEMETER
 4. Karel Charvat (Plan4all) – Semantic metadata for agriculture?

You can also access the workshop online on
https://www4.gotomeeting.com/join/329333117

Workshop dedicated to Earth Observation (EO) for Agriculture NeedsNovember 19th, 1:00 PM – 2:30 PM (Salle Diamant)

Indicative program:

 1. Laurent Clergue (ATOS) – Potentials of the DIAS to increase the modeling of agriculture: the Mundi example
 2. Stephan Meißl (EOX) – EO4AGRI work in Task 3.5 (ICT support for Agri Monitoring, in particular DIAS utilization).
 3. Peter Baumann (Rasdaman) – OGC WCPS for Agricultural Datacube Analytics
 4. Raul Palma (PSNC) – Exposing ESA catalogues as Linked Data (Databio)
 5. Nino Pace (Space, Defence and Intelligence CGI Italy s.r.l ) – ESA Food Security TEP
 6. Karel Charvat (Plan4all) – Yield potential for agriculture

You can also access the workshop online on
https://www4.gotomeeting.com/join/748136781

RDA Europe is offering up to 12 grants designed to support participation to the 15th RDA Plenary meeting

Research Data Alliance just launched their final RDA EU 4.0 round of Open Calls for the Early Career and Expert grants designed to support participation to the 15th RDA Plenary in Melbourne, Australia.

Call for Early Career Researchers and Scientists working with Data – https://grants.rd-alliance.org/OpenCalls/call-early-careers-rda-15th-plenary

RDA Europe is seeking applications from students and early career professionals from higher education or research institutions  with studies focusing on research data sharing and exchange challenges. The Early Career support programme will offer up to seven grants of maximum €2400. The RDA Europe Early Career programme provides financial support as well as an opportunity for early career researchers working with data to share ideas, experiences and practical advice, and learn what leading data scientists and practitioners in their fields are currently working on.

Call for Researchers and Data Experts – https://grants.rd-alliance.org/OpenCalls/call-experts-rda-15th-plenary

The purpose of the expert grants is to encourage and support participation of individuals who have a strong interest in RDA, and are drivers or adopters of the RDA outputs to enable data sharing by or from their project or organization. If you are a mid-career or senior data professional or scientist, interested or already committed to RDA activities you can apply for one of five grants of maximum €2400 to support your participation to the 15th Plenary meeting.

The submission deadline for both is the 3rd of February 2020, 17:00 CET.

RDA Europe aims for balanced distribution of grants across all European regions and strongly encourages applicants from EU13 countries in this final call for Early Careers and Experts available under the RDA Europe 4.0 project. EU13 countries are: Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia.