10. OSM data for TraMod

Mentor: Pavel Blahnik

Traffic Modeller (TraMod) is a tool for transport modeling developed in collaboration between traffic engineers, IT and GIS specialist. It can be fully implemented in server environment with an application programming interface for mobile and web applications. This creates an opportunity for a city or a region government representatives to test various traffic scenarios within seconds without a need to install and learn how to use desktop traffic modelling software or contacting traffic engineers every time a new roadwork appears in the region.

Challenge description: The goal of this challenge is to prepare OSM data in such a way that the data is usable for traffic modelling using TraMod.

WORKSHOP “VELKÁ A OTEVŘENÁ DATA A INOVAČNÍ HUBY V ZEMĚDĚLSTVÍ, DOPRAVĚ A VENKOVSKÉM ROZVOJI”

WORKSHOP “VELKÁ A OTEVŘENÁ DATA
A INOVAČNÍ HUBY V ZEMĚDĚLSTVÍ, DOPRAVĚ
A VENKOVSKÉM ROZVOJI”

Zveme Vás na tradiční akci (v minulých ročnících organizovanou na Novotného lávce), kterou letos stejně jako minulý rok pořádáme na České zemědělské univerzitě v Praze. Budou představena řešení, která byla během posledního roku vyvinuta v rámci mezinárodních výzkumných projektů českými týmy. Naše organizace hrají v těchto výzkumných projektech stále významnější roli a stále více organizací se zapojuje do našich aktivit. Hlavní část konference bude věnována prezentaci výstupů z již běžících projektů: EUXDAT, AFarCloud, PoliRural, SmartAgriHubs, ENABLING, LIVERUR, ROSIE, EO4AGRI, AgriClima.

Hlavním tématem workshopu je prezentace praktických výsledků dosažených s pomocí výzkumných projektů, seznámení s novými trendy a prezentace dat a nástrojů, jejichž vývoj byl spolufinancován výzkumnými projekty.

Další část konference bude věnována i prezentaci výsledků z hackathonů a dalším aktivitám sdružení Plan4all.


WORKSHOP: „Velká a Otevřená Data a Inovační Huby v zemědělství, dopravě a venkovském rozvoji“

Termín: Čtvrtek 30. 1. 2020

Čas: 9:00 – 17:00 hod

Místo konání: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha Suchdol, PEF (Provozně ekonomická fakulta), posluchárna E III

Jednací jazyk: čeština

Program:

09:00 – 09:45 Úvod

 • Přivítání zástupce ČZU, Plan4all a WirelessInfo
 • Český klaster a Inovační Huby v ČR – pojďte s námi vytvořit z ČR evropské centrum ICT pro zemědělství – Karel Charvát
 • Research Data Alliance v kostce – Hana Kubíčková (Plan4all)

09:45 – 10:45 Prezentace výsledků Hackathonu (informace na konci pozvánky)

Projekty realizované v rámci hackathonu budou představeny formou krátkých pětiminutových prezentací nebo videí. Budou představeny všechny prezentace. Účastníci konference budou vybírat nejzajímavější řešení formou hlasování

10 45 – 11:15 Přestávka na kávu

11:15 – 12:45 Zemědělská sekce

 • Analýza uživatelských potřeb zemědělského sektoru služeb a dat Copernicus – Václav Šafář (WirelessInfo, VÚGTK) (15 minut)
 • Integrace klimatických dat Copernicus do datové sady Open Land Use (OLU) – v rámci projektu EUXDAT – Dmitrii Kozuch (Plan4all) (15 minut)
 • EU – Čínská spolupráce v harmonizaci dat o půdě – Tomáš Řezník (MU), Barbora Špádová (Lesprojekt – služby) (15 minut)
 • Senzory řízená produkce mléka (AFarCloud) – Jaroslav Šmejkal (Lesprojekt – služby) (15 minut)
 • Vývoj klimatu za posledních 30 let ve vybraných evropských regionech – Jaroslav Šmejkal, Jaroslav Šmejkal, jr. (Lesprojekt – služby) (15 minut)
 • Matematické modelování pro řízení závlah a adaptaci rostlinné výroby
  na změnu klimatu – Michal Kuráž (ČZU) (15 minut)

12:45 – 13:45 Občerstvení

13:45 – 15:45 Budování kapacit pro chytrý venkov a chytré regiony

 • Odpovědný výzkum a inovace v praxi – Ota Čerba, Kristýna Čerbová (CCSS) (15 minut)
 • Živá laboratoř pro odbyt lokálních farmářských produktů – Radana Šašková (Úhlava o.p.s.), Kristýna Čerbová, Petr Horák, Petr Uhlíř (WirelessInfo), Tomáš Zelený (Šumavaprodukt s.r.o.) (15 minut)
 • Jak na atraktivnost regionů – Otakar Čerba (CCSS), Pavel Hájek, František Zadražil, Ondřej Kaas (Plan4all) (15 minut)
 • FOODIE Český Digitální Inovační Hub pro zemědělství – Karel Charvát, Petr Uhlíř, Jiří Kvapil (WirelessInfo) (15 minut)
 • Představení pilotních aktivit projektu POLIRURAL, zapojení stakeholderů ze Středočeského kraje – Lucie Nencková (CCSS) (15 minut)
 • A ještě jednou DiH, tentokrát pro chytré politiky v chytrých regionech – Karel Charvát, Petr Uhlíř, Jiří Kvapil (CCSS) (15 minut)
 • Jak na příklady dobré praxe na využití biomasy – Petr Horák, Šárka Horáková, Šimon Leitgeb (WirelessInfo) (15 minut)
 • Vzdělávání pro oblast Zemědělství 4.0 – Jan Jarolímek (ČZU, WirelessInfo) (15 minut)

15:45 – 16:00 Chytrá doprava, chytrá města

 • Modelování dopravy a hluku v chytrých městech – Dan Beran (Plan4all, ZČU) (15 minut)

16:00 – 16:15 Co říci závěremKarel Charvát (WirelessInfo) (15 minut)

16:15 – 17:00 Povídání při sklence vína

Účast na akci je bezplatná po předchozí registraci (do naplnění kapacity).
Občerstvení je zajištěno.

Registrace zde:

https://forms.gle/Lu9a9C2FiUkbeEDU8

Tento workshop je součástí “Týdne pro Velká a otevřená data a Inovační Huby 2020“.

Cílem je zviditelnit to, co bylo v ČR dosaženo v posledním roce, informovat co se chystá a hlavně spojovat lidi z různých instituci dohromady. Nejsme velká země a tříštění kapacit, které často vidíme, určitě nenapomáhá postavení naší země v evropském a také světovém měřítku. Přitom se naše země vyznačuje velkým množstvím schopných a kreativních lidí, dobrými znalostmi v ICT a také v zemědělství. Chybí nám však velké mezinárodně uznávané instituce. A toho je možné dosáhnout především spoluprací a propojováním schopných jedinců a organizací. Není asi důležité, jestli tuto spolupráci nazveme Živými Laboratořemi (Living Labs) nebo Inovačními Huby, Inovačními klastry (v souladu se slovy klasika “co je to jméno…), ale důležité je spolupracovat. Domníváme se, že se nám takovou spolupráci daří v poslední době rozjíždět,
a proto k ní zveme i Vás.

Kromě hlavního workshopu jste srdečně zváni také na další akce:

Prague INSPIRE Hackathon:

„PRAGUE INSPIRE HACKATHON with theme „Digital Innovation Hubs, Earth Observation and Artificial Intelligence for Rural and Regional Development, Agriculture and Transport”

Pondělí 27. 1. – středa 29. 1. 2020

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

Kamýcká 129, Praha Suchdol

PEF D 207

Jednací jazyk: angličtina (in English)

Více informací a registrační formulář najdete na stránce (More information
and registration form can be found at):

https://www.plan4all.eu/prague-inspire-hackathon-2020/

Kontaktní osoba Hana Kubíčková: hana.kubickova92@gmail.com

a doprovodné Odborné workshopy a tréninkové semináře (některé v češtině a některé
v angličtině),
které se se konají souběžně s Hackathonem ve dnech 27. – 29. 1. 2020
na České zemědělské univerzitě v Praze.

10

11

12

13

14

15

16

17

PO 27. 1. 2020

11:00 – 18:00 WORKSHOP 1

ÚT 28. 1. 2020

11 – 13:00 WS 2

13:00 – 17:00 WORKSHOP 3

ST 29. 1. 2020

10:00 – 14:00 WORKSHOP 4

14 – 15:30 WS 5

15:45 – 16:15 WS 6

WORKSHOP 1

Praktické zavádění Zemědělství 4.0 v ČR (CS,EN)

WORKSHOP 2

ODPOVĚDNÉ INOVACE PRO MALÉ PODNIKY (2ND NATIONAL TARGETED EVENT PROJEKTU ROSIE) (CS)

WORKSHOP 3

Setkání s uživateli PoliRural (CS)

WORKSHOP 4

Training workshop and official introduction of Layman and its interaction
with other SDI components (QGIS, Micka, HSlayers NG (EN)

WORKSHOP 5

Discussion forum about SIEUSOIL data and metadata model.
Workshop will be cooperated with OGC Agriculture DWG (EN)

WORKSHOP 6

How to standardise Agriculture IoT measurement.
Workshop will be cooperated with OGC Agriculture DWG (EN)

Více informací a program jednotlivých workshopů:

WORKSHOP 1: Praktické zavádění Zemědělství 4.0 v ČR (Practical implementation of Agriculture 4.0 in the Czech Republic)

Termín: Pondělí 27. 1. 2020

Čas: 11:00 – 18:00 hod

Místo konání: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha

Suchdol, PEF (Provozně ekonomická fakulta), posluchárna E 155

Jednací jazyk: čeština, angličtina

Setkání s potenciálními uživateli nových technologii v zemědělství s praktickými ukázkami
a tréninkem. Jedná se o společnou akci organizovanou projekty Farming 4.0, DataBio, EUXDAT, SmartAgriHubs, AFarCloud, SIEUSOIL, STARGATE, EO4Agri a AgriClima. Workshop je určen pro zemědělce, poskytovatelé služeb, dovozce a prodejce zemědělské techniky a i pro vývojáře.

Program:

 • Jan Jarolímek, Pavel Šimek, Zbyněk Křivánek – Odborné vzdělávání a příprava pro oblast Zemědělství 4.0
 • Vojtěch Lukas – Jak používat data DPZ pro precizní zemědělství
 • Karel Charvát Jr., Vojtěch Lukas – Vytvořte si vlastní aplikační mapu
 • Šimon Leitgeb, Michal Kraus, Jan Vrobel – Usnadněte si plánování pojezdu
 • Michal Kraus – Zavádění a zkušenosti s pásmovým hospodařením
 • Lukáš Trakal – Užití Biocharu v zemědělství
 • Zbyněk Křivánek, Marek Musil, Ondřej Kaas, Lukáš Černý – AgroNode a SensLog univerzální linka pro sběr a zpracování senzorových měření
 • Karl G. Gutbrod, Christoph Ramshorn – meteoblue Agro Meteorological Services
  (in English)
 • Jaroslav Šmejkal, Jaroslav Šmejkal, Jr. – Užití služeb meteoblue pro porovnání vývoje klimatu ve vybraných evropských regionech
 • Raitis Berzins – Integration of meteoblue services with PA services (in English)
 • Petr Uhlíř, Jiří Kvapil, Karel Charvát – Co přináší FOODIE Digital Innovation Hub
 • Pavel Šimek, Zbyněk Křivánek – Výstupy projektu Farming 4.0

WORKSHOP 2: ODPOVĚDNÉ INOVACE PRO MALÉ PODNIKY (2ND NATIONAL TARGETED EVENT PROJEKTU ROSIE)

Termín: Úterý 28. 1. 2020

Čas: 11:00 – 13:00 hod (2 hod)

Místo konání: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha Suchdol, PEF (Provozně ekonomická fakulta), posluchárna E 155

Jednací jazyk: čeština

“2ND NATIONAL TARGETED EVENT: ROSIE (RRI: Responsible Research and Innovation) CENTRAL EUROPEAN INTERREG PROJECT PRESENTATION AND PILOT ACTION – POSSIBLE FUTURE CHALLENGES / CHALLENGES FOR CENTRAL EUROPEAN COOPERATION/CO-CREATION.

2nd National Targeted Event (NTE) projektu je veřejně přístupná aktivita, jejímž cílem je prezentace dosavadních výsledků projektu Rosie a především široká diskuze na téma Odpovědný výzkum a inovace a jeho uplatnění pro malé a střední v oblasti vzdělávání. Workshopu se zúčastní reprezentanti projektu Rosie z Českého centra pro vědu a společnost
a také zástupci společností, které se účastní pilotních aktivit projektu. NTE bude pokračovat přednáškou ve čtvrteční sekci Budování kapacit pro chytrý venkov a chytré regiony.

WORKSHOP 3: PoliRural

Termín: Úterý 28. 1. 2020

Čas: 13:00 – 17:00 hod

Místo konání: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha

Suchdol, PEF (Provozně ekonomická fakulta), posluchárna E 155

Jednací jazyk: čeština

Setkání s uživateli PoliRural

Program:

 • Pavel Šimek – Co je PoliRural
 • Ota Čerba – Jak porovnávat atraktivnost evropských regionů
 • Karel Pánek – Úloha text mining v POLIRURAL a praktické ukázky
 • Petr Uhlíř, Jiří Kvapil – Co je PoliRural Inovační Hub
 • Stanislav Holý – Jak usnadnit evidenci optických kabelů na lokální úrovni

WORKSHOP 4: Training workshop and official introduction of Layman and its interaction with other SDI components (QGIS, Micka, HSlayers NG)

Termín: Středa 29. 1. 2020

Čas: 10:00 – 14:00 hod

Místo konání: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha

Suchdol, PEF (Provozně ekonomická fakulta), posluchárna E 155

Jednací jazyk: angličtina

In English

Layman is SDI server side module, which support publishing geospatial data online through REST API.

 • Two publication models available:
 • layer: visual representation of single vector dataset (i.e. ShapeFile or GeoJSON)
 • map: collection of layers
 • Documented REST API
 • Documented security system
 • Documented data storage
 • Configurable by environment variables
 • Standing on the shoulders of Docker, Python, Flask, PostgreSQL, PostGIS, GDAL, GeoServer, OpenLayers, Celery, Redis

Program of workshop:

 • Karel Charvát – Purpose of workshop
 • Jiří Kozel – What is Layman and how works
 • Raitis Berzins – Map composition
 • Jiří Kozel, Jiří Kvapil – How to install Layman in cloud
 • Jiří Kozel – Layman API
 • Jiří Kozel – Authentication and authorization
 • Jiří Kozel – Interaction with Metadata (Micka)
 • Jan Vrobel – QGIS plugins for accessing maps and map composition from server
 • Jan Vrobel – QGIS plugin for Web data publishing using Layman
 • Raitis Berzins – HSLayers NG as client for Layman

WORKSHOP 5: SIEUSOIL

Termín: Středa 29. 1. 2020

Čas: 14:00 – 15:30 hod

Místo konání: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha

Suchdol, PEF (Provozně ekonomická fakulta), posluchárna E 155

Jednací jazyk: angličtina

Discussion forum about SIEUSOIL data and metadata model. Workshop will be cooperated with OGC Agriculture DWG.

WORKSHOP 6: How to standardise Agriculture IoT measurement. Workshop will be cooperated with OGC Agriculture DWG

Termín: Středa 29. 1. 2020

Čas: 15:45 – 17:10 hod

Místo konání: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha Suchdol, PEF (Provozně ekonomická fakulta), posluchárna E 155

Jednací jazyk: angličtina

How to standardise Agriculture IoT measurement. Workshop will be cooperated with OGC Agriculture DWG.

Účast na všechny workshopy je bezplatná po předchozí registraci. Občerstvení je zajištěno. (Participation in all workshops is free of charge, but registration is required. Refreshments are provided).

Registrace zde (Registration form here):

https://forms.gle/Lu9a9C2FiUkbeEDU8

Program na workshopy může být upřesněn – najdete jej na stránkách www.wirelessinfo.cz
nebo Facebooku
https://www.facebook.com/wirelessinfo/

Organizátoři: Plan4all z.s., ČZU, Katedra geomatiky ZČU, PEF ČZU, HSRS, CCSS, WIRELESSINFO, Lesprojekt – služby s.r.o., Club of Ossiach, CSITA

Projekty: EO4AGRI, EUXDAT, DataBio, STARGATE, SIEUSOIL, AfarCloud, PoliRural, SmartAgriHubs, LIVERUR, ENABLING, DUET, ROSIE, FARMING 4.0

TÝDEN PRO VELKÁ A OTEVŘENÁ DATA A INOVAČNÍ HUBY 2020

9. Building SIEUSOIL Metadata profile for Soil Data

Mentors: Tomas Pavelka, Tomas Reznik, Lukas Herman, Karel Charvat

The SIEUSOIL Hub is designed and implemented as an open source webGIS system and is called the SIEUSOIL Eurasian Soil Platform or SIEUSOIL Platform. This soil platform is composed from next Open Source components:

 • OpenMicka
 • Geoserver
 • Mapserver
 • Layman
 • Postgis
 • Postgress
 • Virtuoso

Challenge Description: To design SIEUSoil Metadata profile and implement this metadata profile in OpenMicka Platform as a proof-of-concept for linking geospatial data and services on the level of their metadata descriptions. The secondary goal is to collect/adopt/transform metadata from existing metadata sources related to soil platform and publish this metadata in SIEUSoil metadata catalogue.

8. Analysis of climatic trends in selected regions

Mentor: Jaroslav Šmejkal

The main components of EUXDAT & Stargate Climatic data processing HUB are the following:

 • EUXDAT Portal: It is the entrance point to EUXDAT functionalities. It provides a web GUI which gives access to the workflow execution tool, monitoring of data analytics execution, the catalogue and other useful tools;
 • Identity and Authorization Manager: This component is responsible of managing user accounts and managing access to the functionalities and data in EUXDAT, according to security policies and to the rights granted to each user;
 • Data & Algorithms Catalogue: It keeps a record of all the algorithms, applications and datasets which are available in EUXDAT;
 • Data & Algorithms Repository: This component deals with the storage of datasets, algorithms and images, in general, that will be used for running data analyses;
 • Data Manager: It is the component in charge of moving data to the proper location. It will configure and operate extraction APIs for accessing several data sources. For doing so, it also has all the data connectors that are necessary;
 • SLA Manager: It agrees on quality attributes to fulfil and the values to be met for each attribute. It also retrieves information about the monitoring of such attributes in order to detect SLA breaches;
 • Orchestrator: It deals with the management of resources, mainly from the functional perspective, deploying the algorithms and the corresponding data in the optimal location. It also deals with the application profiles generation and management;
 • Monitoring: It retrieves information about the resources execution and status, as well as about the algorithms execution and datasets status.

Challenge Description: Analysis of climatic trends in selected regions

Analysis of situation and climatic trends in regions for following variabled: precipitation, evaporation, sunny days and temperature.

Prague INSPIRE Hackathon 2020 – Second Stage

We are ready to start the second part of Prague INSPIRE Hackathon – the so-called remote stage. You are invited to join the Prague INSPIRE hackathon. This stage is as indicated happening remotely (online, virtually, in cyber space).  We have identified a set of challenges that you are encouraged to answer or contribute to solve during this remote stage of the hackathon commencing on 2nd December 2019 and ending 12th January 2020. See our inspiring challenges and how to join below. The final stage* of the hackathon will take place in Prague on 27 – 29 January 2020.  

The goal of the Prague  INSPIRE Hackathon 2020 is to promote utilisation of digital innovation hubs in agriculture and transport.

For more details about registration and challenges, please go to https://www.plan4all.eu/prague-inspire-hackathon-2020/

7. Testing possibilities of Sentinel 1 data for yield forecast

Mentors: Karel Charvat, Jiri Kvapil

WirelessInfo is part of the SmartAgirHub project. Currently we are also closely cooperating with the PoliRural project in this direction. We see three roles of Digital Innovation Hubs in the future:

 • Social space and educational materials, where different groups of users can share their experiences and where users could be trained
 • Place where different types of users can test new applications
 • Place for developers, where advanced infrastructure will be available for practical testing

Our work during the hackathon will be focused on the last topic. We are now publishing on our cloud set of tools for EO, IoT, Big Data Management, AI, etc. We are also implementing tools like Jupyter Notebook.  Set of tools like SensLog, Orfeo Geotool, R, Grass, Micka, HSLayers NG and others are available. The hub also offer graphical card and framework for Artificial intelligence

The part of Hub are also Sentinel 1 and 2 images from Moravia and farm data from Rostenice

Challenge Description Testing possibilities of Sentinel 1 data for yield forecast: 

Tested possibilities of uf utilisation of Sentinel 1 data for yield monitoring and forecast on Rostenice farm and comparison with utilisation of Sentinel 2 and Landsat dataSpecial prize: One year of free access to the SmartAgriHub innovation hub.

6. Using AI algorithms for defining boundaries of agriculture fields on the base of Sentinel 2 Images.

Mentors: Hana Kubickova, Jan Horak, Ondrej Kaas, Jiri Kvapil

WirelessInfo is part of the SmartAgirHub project. Currently we are also closely cooperating with the PoliRural project in this direction. We see three roles of Digital Innovation Hubs in the future:

 • Social space and educational materials, where different groups of users can share their experiences and where users could be trained
 • Place where different types of users can test new applications
 • Place for developers, where advanced infrastructure will be available for practical testing

Our work during the hackathon will be focused on the last topic. We are now publishing on our cloud set of tools for EO, IoT, Big Data Management, AI, etc. We are also implementing tools like Jupyter Notebook.  Set of tools like SensLog, Orfeo Geotool, R, Grass, Micka, HSLayers NG and others are available. The hub also offer graphical card and framework for Artificial intelligence

The part of Hub are also Sentinel 1 and 2 images from Moravia and farm data from Rostenice

Challenge Description Using AI algorithms for defining boundaries of agriculture fields on the base of Sentinel 2 Images: 

To test different deep learning methods for analysis of multitemporal Sentinel 2 data to detect boundaries of fields

Special prize for best student or freelance  in EU: coverage of cost related with participation on in situ part of Prague Hackathon including tickets and hotel

5. Clustering of European NUTS 3 regions based on different parameters

Mentor: Karel Charvat

The Polirural innovation Hub will be central real and virtual space, where all stakeholder (policymakers, public servant, regional development agencies, NGO, citizens, scientist, developers, data experts, planners) will meet and share their needs and achievements to improve policy and decision making on local, regional and eventually national level. The core  of Innovation Hub will be platform Digital Innovation Hub (DiH). This DiH will also support sharing of information with other projects and initiatives. Innovation Hub objectives:

 • offer access to data cross European NUTS3 regions
 • Offering other pan european Data sets like Open Land Use, Smart Point of Interest
 • offer development environment based on Jupyter notebook and list of other tools supporting development of new application
 • HSlayers NG

Challenge Description Clustering of European NUTS 3 regions based on different parameters: The goal is to develop applications, which will support clustering of European NUTS 3 . The Apps will allow to select different parameters from existing database, provide clustering on base of this parameters and visualise results

4. Web solution for attractiveness of regions

Mentor: Otakar Cerba

The PoliRural innovation hub will be a central real and virtual space, where all stakeholders (policymakers, public servant, regional development agencies, NGO, citizens, scientist, developers, data experts, planners) will meet and share their needs and achievements to improve policy and decision making on local, regional and eventually national level. The PoliRural Digital Innovation Hub will support sharing of information with other projects and initiatives. The Innovation Hub objectives are:

 • offer access to data cross European NUT3 regions
 • Offering other pna European Data sets like Open Land Use, Smart Point of Interest
 • offer development environment based on Jupyter notebook and list of other tools supporting development of new applications
 • HSlayers NG

Challenge Description: Web solution for attractiveness of regions

1. Development of web tool dealing with rural attractiveness data. The tool will use pre-prepared data. It will enable to filter data (select concrete data sets or group of data sets corresponding with an attribute of rural attractiveness) and to weight data (assign weight/importance to concrete data or groups of data sets).

2. Development of a live database following selected resources. The database will provide data for calculation of rural attractiveness, including providing information about the quality and reliability of data in particular NUTS3 regions
Special prize for best student in EU: coverage of cost related with participation on in situ part of Prague Hackathon including tickets and hotel

3. AI applications for Earth Observation-based crop field risk management

Mentor: Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė

‘AgriFood Lithuania’ (www.agrifood.lt) is a Digital Innovation Hub (DIH) that brings together major research, business and public stakeholders in Lithuania for the common mission of transforming agriculture, food and associated sectors with digital-based innovations.

The mission of AgriFood Lithuania DIH is to contribute towards achieving the vision outlined in the EU Declaration of ‘A smart and sustainable digital future for European agriculture and rural areas’. As the only agriculture and food-focused DIH in Lithuania, the Hub is extensively working with and promoting breakthrough technology applications in AgriFood. Key areas of technological expertise include Artificial Intelligence, Internet of Things, remote sensing, Blockchain and Robotics. The DIH links its stakeholders with international and cross-sector initiatives to provide all-round support in the research, development and deployment of AgriFood Tech innovations, as well as strengthening the national and European technological infrastructure.

The DIH is participating in national and international agriculture and food focused innovation development and support projects, both directly and through its member organizations. AgriFood Lithuania is participating in the EU large-scale project SmartAgriHubs (www.smartagrihubs.eu) and acts as a national coordinating DIH in the organizational structure. The DIH is also co-organizing the international conference for business and policy leaders the ‘AgriBusiness Forum’ (www.digitalfarm.lt), and ‘Hack AgriFood’ (www.hackagrifood.lt) – the first hackathon in Lithuania focused on agriculture and food technology.Challenge Description: Exploratory solutions for AI model applications in various crop monitoring and disease risk management using satellite imagery and spectral data