RDA Europe – travel grants to support participation in the 15th plenary session in Melbourne

RDA Europe has launched 2 open calls for grants to encourage participation in the 15. plenary meeting in Melbourne, March 18 – 20. The following overview has been translated into Czech. For an overview in English, please go to: https://grants.rd-alliance.org/

V rámci projektu RDA Europe 4.0 byly vypsány 2 výzvy na podávání žádostí o granty, jejichž účelem je podpořit účast na 15. plenárním zasedání v Melbourne, které se koná v termínu 18. – 20. března.

Jedná se o následující výzvy:

  • Call for Early Career Researchers and Scientists working with Data
    https://grants.rd-alliance.org/OpenCalls/call-early-careers-rda-15th-plenary
    RDA Europe hledá žádosti od studentů a profesionálů z vysokých škol nebo výzkumných institucí se studiemi zaměřenými na sdílení dat. Žadatelé se navíc musí nacházet na počátku své kariéry. V rámci tohoto programu bude rozděleno 7 grantů ve výši 2400 euro. Program RDA Europe „Early Career“ poskytuje finanční podporu a příležitost sdílet své myšlenky, zkušenosti a praktické rady a zjistit, na čem v současné době přední vědci a odborníci zabývající se daty pracují.
  • Call for Researchers and Data Experts
    https://grants.rd-alliance.org/OpenCalls/call-experts-rda-15th-plenary
    Účelem tohoto grantu je podpořit účast jednotlivců, kteří mají velký zájem o RDA a jsou zapojeni v oblasti tvorby a přijímání výstupů RDA. Jste-li profesionál v oblasti datových přenosů, nacházíte se alespoň ve střední části své profesní dráhy a angažujete se v aktivitách RDA, můžete zažádat o jeden z 5 grantů v maximální výši 2400 euro, díky kterému se budete moci účastnit 15. plenárního zasedání RDA.

Výzvy jsou otevřeny do 3. února 2020.

Cílem RDA Europe je rovnoměrné rozdělení grantů napříč celou Evropou, přičemž silně podporuje žádosti přijaté ze zemí EU13, mezi které je zařazena i Česká republika.
Šance na úspěch je tedy vysoká. Více informací k výše uvedeným výzvám najdete zde: